Akademik Kadro

                                                                                                              

 

    Prof. Dr. Ali DÖNMEZ 

Prof. Dr. Ali Dönmez 1959 yılında Burdur ili Yeşilova ilçesi Kavak Köyü ilkokulunu, Ortaokulunu, 1962 yılında Yeşilova Ortaokulunu, 1965 yılında Denizli lisesini ve 1970 yılında da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü ile Eğitim Yönetimi bölümlerini bitirmiştir. Bin dokuz yüz yetmiş yılında Milli Eğitim Bakanlığı Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezine eğitim uzmanı olarak atanmıştır. Burada çalışırken 1416 sayılı yasa uyarınca Milli Eğitim Bakanlığının yurt dışına yabancı dil, yüksek lisans ve doktora eğitimi için öğrenci göndermek amacıyla açtığı sınavı ikincilikle kazanarak 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Burada bir yıl dil öğrenimi gördükten sonra 1972 yılında Kansas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, bu arada Türkiye’ye dönerek dört aylık kısa dönem askerlik görevini tamamlamış ve 1975 yılında  Prof. Dr. Anthony Smith yönetiminde “Cognitive Biases” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır. Prof. Dr. Paul Gump yönetiminde hazırladığı “A Behavior Setting Survey: A comparison of a Turkish and American Town” konulu teziyle 1978 yılının başında doktora derecesi almıştır. Aynı yıl ülkeye dönerek Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde asistan olarak göreve başlamıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesinde sekiz yıl çalıştıktan sonra doçent olarak yine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümünde doçent olarak göreve başlamıştır. Burada çalışırken 2008 yılında TUBA Ders Kitapları Çeviri Ödülünü kazanmıştır. Bu fakültede üç yıl fakülte yönetim kurulu üyeliği, yirmi iki yıl bölüm başkanlığı ve yine yirmi iki yıl fakülte kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve 2012 yılının Mart ayında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya fakültesi Psikoloji Bölümünden emekli olmuştur. Prof. Dr. Ali Dönmez’in beşi tek çevirmenli ve beşi de ortak çevirmenli olmak üzere on çeviri kitabı vardır. Bunlardan altısı sosyal psikoloji, biri istatistik, üçü de gelişim psikolojisi ile ilgilidir. 

 

Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖNCÜ


Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde anadal, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi-Yönetim Çalışmaları bölümünde yandal derecelerine sahiptir. 2004-2006 yılları arasında Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanındaki yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde burslu olarak tamamlamıştır. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında doktora eğitimine başlamış, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında“Doktora Çalışmalarında Üstün Performans Ödülü”nü kazanmıştır. 2008-2009 yılları arasında University of South Florida’ya burslu doktora değişim öğrencisi olarak kabul edilmiş ve burada Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında doktora dersleri almıştır. Aynı üniversitede bir dönem öğretim asistanı olarak da görev yapmıştır. 2009 yılında İstanbul’da düzenlenen The International Academy of Management and Business 2009 Güz Kongresi’nde sunduğu “Effects of paternalistic and transformational leadership on follower outcomes” başlıklı araştırması “En İyi Bilimsel Öğrenci Çalışması” ödülüne layık görülmüştür (Göncü, Aycan ve Johnson, 2009). 2011 Bahar döneminde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bilkent Üniversitesi'nde “Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” ile “Bilişsel ve Sosyal Gelişim – II” derslerini vermiştir. Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün 2011 tarihli doktora tezi "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Psikoloji Doktora Programı En İyi Tez Ödülü" ve "ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü"olmak üzere iki ayrı ödüle layık görülmüştür. Kendisinin 2013 yılı Ocak ayında ODTÜ Yayıncılık tarafından basılan“Farklı Olan Değil, Ayn(a) Olan Kazanır: Bir Yönetici Olarak Grup Prototipi Lider Olmak”başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal kongre ve konferanslarda pek çok sözlü sunumlar yapmış olan öğretim üyemizin akademik alanda  uluslararası ve ulusal ödülleri, makaleleri, Türkçe bir kitap bölümü, davetli konuşmacı olarak yer aldığı kongre ve konferans sunumları ve çeşitli kongre ve konferanslarda  bilimsel kurul üyelikleri de bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü’nün akademik ilgi alanları içerisinde liderlik ve motivasyon, psikolojide ölçme ve değerlendirme süreçleri, iş yerlerinde etik ve etik dışı uygulamalar ile bu uygulamaların psikolojik neden ve sonuçları, grup içi ve gruplar arası psikoloji, politik uygulamalarda psikolojik süreçler, iş yerinde cinsiyet ayırımcılığı ve önleyici uygulamalar, tutumlar ve tutum değişikliği, kişiler ve gruplar arası iletişim süreçlerinde atıflar gibi konular yer almaktadır.Amatör olarak gitar çalan öğretim üyemiz, uzun yıllardır profesyonel olarak solistlik de yapmaktadır. 

      Yrd. Doç. Dr. Hande KAYNAK                                            

Yrd.Doç. Dr. Hande Kaynak, 2004 yılındaODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. 2005-2007 yılları arasında Deneysel Psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimini, Hacettepe Üniversitesi’nde Prof. Dr. Banu Cangöz’ün danışmanlığında yürütmüştür. 2006-2009 yılları arasında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nda Popüler Bilim Yazarlığı görevi kapsamında Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinde öğrenme, korkular, bellek süreçleri, algı yanılsamaları, beyin, beyin görüntüleme teknikleri gibi konularda topluma yönelik popüler bilim makaleleri yazmıştır. 2009-2013 yılları arasında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çalışmış; Öğrenme Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, İnsan Belleği, Psikofarmakoloji, Psikolojiye Giriş derslerini vermiştir. Doktora derecesini, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler programında Ocak 2013’te almıştır. Doktora eğitimi süresince Yrd. Doç. Dr. Didem Gökçay ile duygu ve bellek süreçleri konularında çalışmıştır. Akademik ilgi alanları; tanıma belleği, örtük bellek, bilişsel yaşlanma, duygu-bellek etkileşimi, nöropsikolojidir. Hande Kaynak, Haziran 2013 tarihinden itibaren Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görev almaktadır. Doktora sonrası araştırmalarını North Carolina State Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Daniel Grühn ile yürütmek üzere TUBİTAK-BİDEB tarafından verilen Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu almaya hak kazanmıştır.

 
                                     

     Öğr. Gör. Aslı YALÇIN                         

 

Öğretim Görevlisi Aslı Yalçın, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nü birincilikle bitirmiştir. Aynı yıl, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yandal derecesini almıştır. 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiş, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2010 yılı Güz Dönemi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır. 2012 yılında Doktora Yeterlik Sınavı’nı geçmiş olup, öğrenimine tez aşamasında devam etmektedir. 2009-2013 yılları arasında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, Felsefeye Giriş dersleri vermiştir. 2007 yılında TUBİTAK-BİDEB tarafından verilen Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu, 2010 yılında Yurtiçi Doktora Bursu’nu almaya hak kazanmıştır. Akademik ilgi alanları işyerinde duygu yönetimi, çalışan memnuniyeti ve işyerine yönelik tutumlar, personel seçimi, performans değerlendirme, benlik, kişilik kuramları ve gruplararası ilişkilerdir. Felsefe alanında ise bilim felsefesi, din felsefesi ve ahlak felsefesi (etik) konuları ile ilgilenmektedir.

 

 

 

       Öğr. Gör. Tuğba YILMAZ 

Öğretim Görevlisi Tuğba Yılmaz, 2010 Ocak ayında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden lisans derecesini yüksek şeref öğrencisi olarak almıştır. Aynı yılın Eylül ayında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. 2012 Yılında “Kendi Kendine Meme Muayenesi ve Mamografinin Psikososyal Bağıntıları” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. Aynı yıl ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Klinik Psikoloji Doktora Programı’na kabul edilmiştir ve doktora çalışmalarına devam etmektedir. Lisans öğrenimi sırasında ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Bozo süpervizörlüğünde  bir ekip arkadaşı ve hazırlamış olduğu “C Tipi Kişiliğin Meme Kanseri Hastalarının Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi: Sosyal Desteğin Biçimleyici Rolü” başlıklı çalışma ile Türk Psikologlar Derneği 2010 Araştırma Ödülü’nü birincilik derecesi ile almıştır. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında 2011 ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Ders Performans Ödülü’nü almıştır. 2010 Yılında TÜBİTAK BİDEB tarafından verilen Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu’nu almış, 2012 Yılında ise Yurtiçi Doktora Bursu’nu almaya hak kazanmıştır. 2012 yılından itibaren Uzman Psikolog olarak ODTÜ Psikoloji Bölümü’ne bağlı olarak hizmet veren AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi ‘nde Öğretim Üyeleri’nin süpervizyonluğunda yürütülen psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında bulunduğu projelerin yanı sıra, İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği ve Psikoloji Servisi, GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Dışkapı Yıldırım Bayezid SSK Hastanesi Yetişkin ve Ergen Psikiyatrisi gibi kurumlarda psikometrik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları içeren staj deneyimleri vardır. ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nuray Karancı süpervizörlüğünde Şizofreni Dernekleri Federasyonuna bağlı olan Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde çeşitli psikolojik ve sosyal etkinlikleri içeren bir projede bulunmuştur. 2010 Yılında Özel Eğitim alanında psikolog olarak çalıştıktan sonra 2010-2012 Yılında ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak; 2012-2013 Yılında ise Konya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. Akademik ilgi alanları arasında Bilişsel-Davranışçı Terapi, psikopatoloji, biyopsikososyal sağlık, sağlık psikolojisi, sağlık davranışlarına yönelik tutumlar ve bunları etkileyen faktörler, sosyal destek ve kişilik özelliklerinin sağlık üzerindeki etkisi gibi konular yer almaktadır.  

 

 Araş. Gör. Merve Denizci NAZLIGÜL

Araştırma görevlisi Merve Denizci Nazlıgül, lisans derecesini 2011 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra özel bir danışma merkezinde iki yıl çalışarak alanda deneyim edinmiştir.  Türk Psikologlar Derneği’nin vermiş olduğu Nöropsikolojik Testler Eğitimi ve Çocuk Testleri Eğitimi ile iki alanda sertifika almıştır. Bunların yanı sıra, Psikolojik Destek Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimine katılmıştır. Aynı zamanda 2012 yılında ODTÜ Klinik Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Yüksek lisans programı kapsamında aldığı dersleri tamamlamış olup, AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi’nde süpervizör eşliğinde yürütülen psikoterapi hizmetinde bulunmuştur. Halen ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Bozo süpervizörlüğünde hazırladığı “Fibromiyalji Hastalarında Ağrı Yoğunluğu Ve Kişilik Özellikleri İle Depresyon Ve Evlilik Doyumu Arasında Duygu Paylaşımının Düzenleyici Rolü” başlıklı tezini yürütmektedir. GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında yaptığı stajın yanı sıra ODTÜ Engelsiz Topluluğu sosyal çalışmalarında gönüllü öğretmenlik yapmış, saha dersi kapsamında ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Nuray Karancı süpervizörlüğünde Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde psikososyal çalışmalarda bulunmuştur. 2014 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uysal danışmanlığında halen yürütülmekte olan “ Evlilik İlişkileri ve Kronik Ağrılar” başlıklı TUBİTAK Projesi’nde proje asistanlığında bulunmuştur. Akademik ilgi alanları arasında Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi, nöropsikoloji ile psikopatoloji arasındaki ilişki ve sağlık psikolojisi bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 


   

 

 

Adı Soyadı

Görev

Ünvan

E-mail

Tel

Aslı GÖNCÜ

 Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr.

e-mail

1451-1455

Ali DÖNMEZ

 Öğretim Üyesi

Prof.Dr.

 

 

Hande KAYNAK

 Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.

 e-mail

 1456

Aslı YALÇIN

 Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör.

e-mail

1454

Tuğba YILMAZ  Öğretim Görevlisi Öğr. Gör. e-mail 1447

Pınar AŞUR

 

Sekreter

 e-mail

1450