• Psikoloji Topluluğumuz, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Bahar Dönemi Toplantısı‘nı 52 üniversiteden gelen konuklarının katılımıyla üniversitemizde gerçekleştirmiş ve ilk gün 220, ikinci gün 400’den fazla konuğun ağırlandığı bu etkinlik tüm katılımcılardan büyük takdir ve övgü toplamıştır.
 • Bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Sibel Buse İpiçürük, Gözde Akay, Gizem Özer ve Ebru Coşar; Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz süpervizörlüğünde hazırladıkları“Benzer Kişilik Özelliklerinin Arkadaşlık Seçimine Etkisi” başlıklı çalışmalarını 24-27 Haziran 2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde poster sunumu gerçekleştirmişlerdir.
 • Bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Cansu Karakuş, Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz süpervizörlüğünde hazırladığı “Şiddet İçerikli Video Oyunu Oynayan Çocuklar İle Saldırganlık Arasındaki İlişki: Bir Deneysel Çalışma” başlıklı çalışmasını 24-27 Haziran 2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde poster sunumu gerçekleştirmişlerdir.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Günleri’ne davetli konuşmacı olarak katılmış ve 15 Mayıs 2014 tarihinde“Research Stories by an Inquisitive Industrial and Organizational Psychologist Trapped in Leadership Issue: Findings from Turkey and USA” başlıklı seminerini vermiştir.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’ndeTürkiye’de Değişen(ne)ler Var?: Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak sunmuştur.
 • Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Yetişkinlerde BDT: Terapötik İttifak” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak “Farklı Kuramsal Bakış Açılarından Terapötik İlişkinin Kavramsallaştırılması: Ortaklıklar ve Farklılıklar” başlıklı panelde sunmuştur.
 • Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Ateş, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmiştirlerdir.
 • Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Ecem Altan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Geriye Ket Vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmişlerdir.
 • Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden İrem Derya Çağlayan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmişolan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Hüsran/Stres Durumunun Tırnak Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma”başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmişlerdir.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, İtalya’nın Roma kentinde 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen The International Journal of Arts and Sciences Conference’a “Relationships between Personality, Religiosity, and Sexism Orientations and Preference for Paternalistic Leadership in Different Contexts” başlıklı ve tek yazarlı sunumu ile katılmıştır.
 • Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü tarafından verilen “Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I)” dersini alan 2. Sınıf öğrencileri, dersin Sosyal Sorumluluk Ödevi kapsamında hazırladıkları ve anne karnından 6 yaşa kadar olan dönemde insan gelişimini konu alan bilgilendirme amaçlı posterleri, 6-7-8 Ocak 2014 tarihlerinde Fen-Edebiyat Fakültesi 1. Katında sergilediler. Öğrencilerimizden bazıları İngilizce olan orjinal ödevlerini sunarken, bazıları da ödevlerini daha fazla kişiyle paylaşabilmek için Türkçe olarak tekrar hazırladılar. Poster başlıkları arasında “Gebelikte Depresyon”, “Bebeklik ve Çocuklukta Bellek”, “Duygunun En Sansürsüz Zamanı: Çocuklardaki Duygusal Gelişim”, “Alkol ve Sigara Kullanan Gebe Bir Kadının Bebeğinin Gelişimi”, “Çocuk İstismarı ve İhmali”, “Down Sendromu”, “Bebeğin Ana Rahmindeki Gelişimi” ve “Erken Dil Gelişimini Destekleme” gibi konular yer almaktaydı.
 • 23 Aralık 2013, Pazartesi günü saat 09:30-10:45’de Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü “Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?” başlıklı konuşmasıyla Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri III’e katılmıştır.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 28-29 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi’nde Bilim Kurulu Üyesi olarak ve 29 Kasım, Cuma günü saat 13:15’de düzenlenen “Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler” başlıklı oturumda Oturum Başkanı olarak yer almıştır.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 25 Kasım 2013 Pazartesi günü Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs’de “İş Yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi” başlıklı seminerini gerçekleştirmiştir.
 • “Psikoloji Bölümü Seminerleri-14” 19 Kasım 2013, Salı günü Yrd.Doç.Dr. Yonca Toker tarafından verilen “Mesleki İlgi Envanterlerinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi” başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.
 • Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü , 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı”na katılmıştır.