Hakkımızda

/Hakkımızda
Hakkımızda 2017-06-14T15:13:32+00:00

Programın somut amacı; Psikoloji ve ilgili alanlarında çalıştığı zaman bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen; bilimsel düşünme, analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandıran; özgün araştırma yapabilen; evrensel boyutta bilgi üretebilen ve bilgi üretimi ve uygulama süreçlerinde bilimsel etik kurallarına uyan; ürettiği bilimsel bilgileri uygulamaya aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve ilgili alanlarda çalışan bilim insanları ile etkin olarak paylaşabilen, ülkemizin psikoloji alanındaki bilimsel ve uygulama birikimine katkıda bulunan; hem bilimsel eğitim alanında hem de uygulamada başarılı olan Çankaya Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş çağdaş Psikoloji lisans mezunları ve akademisyenler yetiştirmektir. Ayrıca, Psikoloji alanına ilgi duyan ancak ilgi ve bilgi düzeyleri sınırlılık gösteren diğer bölümlerin öğrencilerine de Psikoloji’nin temel alanları, kuramsal altyapısı, ilkeleri ile araştırma ve uygulama yöntemleri konularında genel bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde kılavuz olacak dersler verilmesi amaçlanmaktadır.

Program, öğrencilere analitik düşünme becerileri geliştirebilecek, psikoloji biliminin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapı sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.Eğitim boyunca öğrencilerin iş birliği içinde, aktif ve üretken yetişmesi için psikiyatri, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, felsefe, işletme ve bilişsel nöroloji gibi farklı alanlarla işbirliği içerisinde araştırma projelerine katılmalarının sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu sayede ülke için önem arz eden konulara yönelik olarak bilimsel bilgi geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır.