×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
Bölümün program yeterlilikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Program Yeterlilikleri
1
Sosyal ve Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
3
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
4
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
5
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
6
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
7
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
8
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden, sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
9
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
10
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
11
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarma, değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
12
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
13
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
15
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
16
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi
Code
1
2
3
4
5
 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PSY 101
1
4
0
3
0
2
0
4
0
0
0
0
1
4
2
0
PSY 102
3
4
2
3
0
2
0
4
1
3
1
0
4
3
1
3
PSY 113
2
0
4
4
2
2
0
4
0
0
0
0
1
4
2
0
PSY 116
4
0
4
0
4
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
PSY 214
4
0
4
3
4
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
0
PSY 216
4
0
4
0
4
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
0
PSY 221
4
3
4
2
1
2
1
4
3
3
3
3
4
2
3
3
PSY 222
4
3
4
2
1
2
1
4
3
3
3
3
4
2
3
3
PSY 244
4
3
4
2
2
4
1
4
4
3
3
1
2
4
2
3
PSY 245
3
4
4
3
2
3
2
3
3
2
2
3
2
4
1
2
PSY 251
4
4
4
3
2
2
0
3
0
0
0
0
1
2
3
2
PSY 252
4
4
4
3
2
2
0
3
0
0
0
0
1
2
3
2
PSY 300
4
4
3
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
3
3
PSY 331
4
1
3
3
4
2
4
4
2
1
3
2
3
4
3
4
PSY 335
4
3
4
4
1
4
1
4
3
2
0
1
2
3
1
3
PSY 340
4
4
3
2
4
4
4
2
4
4
4
3
4
4
3
2
PSY 342
3
2
3
2
1
1
2
4
4
3
2
2
3
4
3
3
PSY 381
4
0
4
3
0
4
0
3
2
4
0
0
2
0
0
0
PSY 382
4
0
4
3
0
4
0
3
2
4
0
0
2
0
0
0
MCS 107
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACS 105
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
BIO 101
4
0
0
0
0
4
0
1
2
0
0
0
1
1
2
0
TURK 101
0
4
0
3
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
ESR 101
0
4
0
1
0
0
4
2
0
3
1
4
0
4
4
1
SOC 102
4
4
2
3
0
4
0
3
2
2
0
0
0
2
3
0
PHIL 101
4
4
4
2
0
4
0
4
2
4
0
0
0
3
0
4
ECON 101
0
2
4
2
0
4
2
1
0
1
0
0
0
0
3
0
ACS 106
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
TURK 102
0
4
0
3
4
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
HIST 201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
ACS 205
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
4
0
4
0
0
0
ACS 206
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
4
0
4
0
0
0
HIST 202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
RPW 305
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
RPW 306
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
RTW 405
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
PCS 406
0
0
4
4
4
4
0
0
3
0
4
0
4
0
0
0
0 en az, 4 en yüksek katkıyı göstermektedir.
Program Yeterliliklerinin TYYÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri
Program Yeterlilikleri
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
PSY-01 Sosyal ve Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PSY-02 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
PSY-03 Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
PSY-04 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
PSY-05 Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
PSY-06 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
PSY-07 Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
PSY-08 Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden, sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
PSY-10 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
PSY-09 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
PSY-10 Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PSY-11 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarma, değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
PSY-12 Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PSY-13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
PSY-14 Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PSY-15 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
PSY-16 Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.