BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

Sayın veliler ve sevgili öğrenciler, 

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 yılında açılarak Türkiye’de Psikoloji alanında eğitim veren en yeni bölümlerden biri olarak faaliyetlerine başlamıştır. Amaçlarımız arasında, Çankaya Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna paralel olarak yenilikçi, dinamik ve bilimsel ahlaka uygun olarak yaratıcı çalışmalar üreten, bu çalışmalarda farklı disiplinlerle işbirliği ve paylaşım içerisinde olan, üretimlerini yalnızca akademik çevrelerle değil, toplumla da paylaşarak sosyal sorumluluk görevlerini mümkün olan en üst seviyede yerine getiren bir bölüm olmak öncelik taşımaktadır. Psikoloji biliminin farklı alanlarında yetkin bir eğitim ve öğretim sunabilmek amacıyla farklı alanlarda uzmanlıkları olan akademik kadromuzu ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek öğrencilerimize ilgi duydukları alt alanlarda farklı bakış açılarının bilimsel yaklaşımlarına yönelik olarak daha da kaliteli bir eğitim önerebilmek de en kısa zamanlı hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüzde sizleri aramızda görmek ve bu amaçlarımız doğrultusunda beraber ilerlemek dileğiyle...


Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü 

                                                                                                                                      Bölüm Başkanı

 

 

                                        

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ'NDEN PSİKOLOJİ BÖLÜMÜNÜ TERCİH ETMEK İSTEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ADAYLARINA ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

http://www.psikolog.org.tr/index.php?Detail=864


                  

       2013-2014 Öğretim Yılı Etkinliklerimiz

      

Duyurular:

 

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün ilk yazarı olduğu, Prof. Dr. Zeynep Aycan ve Doç. Dr. Russell E. Johnson ile birlikte yazdığı "Effects of Paternalistic and Transformational Leadership on Follower Outcomes" başlıklı makalesi The International Journal of Management and Business dergisinin 5. Cilt 1. Sayısında yayımlanmıştır. Makaleye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://iamb.dwalliance.com/r/?YWM0NzkwMGRkYmVlOTZmODkwZjNkOTBjODQzYjg0ZGUtYmF0enJpc0BpYW1iLm5ldA>http://www.iamb.net/IJMB/journal.html

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 11-14 Eylül tarihlerinde St. Petersburg Baltic Institute of Humanities’de düzenlenecek V. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da ‘‘Anything Has Changed Ever? The Relationship of Followers’ Authoritarian Personality, Religiosity, and Sexism with their Leader Preferences in Various Contexts’’ başlıklı tek yazarlı çalışmasını sözel bildiri olarak sunacaktır

.

Bölümümüz Öğretim Görevlisi Tuğba Yılmaz, 11-14 Eylül tarihlerinde St. Petersburg Baltic Institute of Humanities’de düzenlenecek V. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da ‘‘A Case Formulation from Clinical Psychological Viewpoint’’ başlıklı tek yazarlı çalışmasını sözel bildiri olarak sunacaktır

.

Bölümümüz Öğretim Görevlisi Tuğba Yılmaz,11-14 Eylül tarihlerinde St. Petersburg Baltic Institute of Humanities’de düzenlenecek V. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Burhan Yılmaz ile “Establishment of the Other, Identity and Deformation in Contemporary Art” başlıklı çalışmalarını sözel bildiri olarak sunacaklardır

.

Bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Gizem Ateş, Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu’nda "Başkan Yardımcısı" olarak seçilmiştir.

 

Bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Sibel Buse İpiçürük, Gözde Akay, Gizem Özer ve Ebru Coşar; Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz süpervizörlüğünde hazırladıkları “Benzer Kişilik Özelliklerinin Arkadaşlık Seçimine Etkisi” başlıklı çalışmalarını 24-27 Haziran 2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde poster sunumu gerçekleştireceklerdir

.

Bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Cansu Karakuş, Öğr. Gör. Tuğba Yılmaz süpervizörlüğünde hazırladığı “Şiddet İçerikli Video Oyunu Oynayan Çocuklar İle Saldırganlık Arasındaki İlişki: Bir Deneysel Çalışma” başlıklı çalışmasını 24-27 Haziran 2014 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde poster sunumu gerçekleştirecektir

. 

Bölümümüz Öğretim Görevlisi Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Miraç Coşkun ve İrem Derya Çağlayan, 11-14 Eylül tarihlerinde St. Petersburg Baltic Institute of Humanities’de düzenlenecek V. European Conference on Social and Behavioral Sciences’da “The Investigation of the Relationship between Loneliness Levels and Internet Use’’ başlıklı çalışmalarını sözel bildiri olarak sunacaklardır

.

 

Psikoloji Topluluğumuz, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) Bahar Dönemi Toplantısı’nı 52 üniversiteden gelen konuklarının katılımıyla üniversitemizde gerçekleştirmiş ve ilk gün 220, ikinci gün 400’den fazla konuğun ağırlandığı bu etkinlik tüm katılımcılardan büyük takdir ve övgü toplamıştır

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Günleri’ne davetli konuşmacı olarak katılmış ve 15 Mayıs 2014 tarihinde “Research Stories by an Inquisitive Industrial and Organizational Psychologist Trapped in Leadership Issue: Findings from Turkey and USA” başlıklı seminerini vermiştir

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 7 Mayıs 2014 tarihinde Pakistan Journal of Clinical and Biomedical Research’ün Uluslararası Danışman Kurulu’na atanmıştır

..

 Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Türkiye’de Değişen(ne)ler Var?: Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak sunmuştur.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Yetişkinlerde BDT: Terapötik İttifak” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak “Farklı Kuramsal Bakış Açılarından Terapötik İlişkinin Kavramsallaştırılması: Ortaklıklar ve Farklılıklar” başlıklı panelde sunacaktır.

 

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Ateş, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmiştirlerdir.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Ecem Altan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiş olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Geriye Ket Vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmişlerdir.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden İrem Derya Çağlayan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmişolan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Hüsran/Stres Durumunun TırnaK Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştirmişlerdir. 

  

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, İtalya’nın Roma kentinde 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen The International Journal of Arts and Sciences Conference’a “Relationships between Personality, Religiosity, and Sexism Orientations and Preference for Paternalistic Leadership in Different Contexts” başlıklı ve tek yazarlı sunumu ile katılmıştır.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 27 Nisan 2013 tarihinde İzmir, Özdere’de gerçekleşen ve uluslararası bir kongre olan 27. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış ve “Emerging Leadership: Cultural and Cross-Cultural Approaches and Empirical Findings” başlıklı semineri ile üniversitemizi temsil etmiştir.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, İtalya’nın Floransa kentinde 22-25 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen The International Journal of Arts and Sciences Conference’a “Changing Nature of Leadership and the Role of Followers’ Characteristics in Leadership: Cultural and Cross-Cultural Theories, Studies, and Empirical Findings” başlıklı ve tek yazarlı sunumu ile katılmıştır.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, Ankara Üniversitesi tarafından 23-25 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen 3. Psikoloji Günleri etkinliğinde “Davetli Konuşmacı” olarak “Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?” başlıklı semineri ile üniversitemizi temsil etmiştir. 

 

 

    

                Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "Farklı Olan Değil Ayn(a) Olan Kazanır: Bir Yönetici Olarak Grup Prototipi Lider Olmak" başlıklı kitabı ODTU Yayıncılık tarafından basılmıştır. ODTU Yayıncılık websitesinden, Dost, Pelikan ve Palme kitapevlerinden temin edilebilir.

 

 

 

 


           Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün 2011 tarihli doktora tezi "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Psikoloji Doktora Programı En İyi Tez Ödülü" ve "ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü" olmak üzere 2 ayrı ödüle layık görülmüştür. 

 

 Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "İşe Alım Süreçlerinde Etik" başlıklı yazısı İstihdamda 3İ (İşgücü-İşveren-İŞKUR) Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2012, sf. 90-93'de yer almaktadır. (sf.1, sf.2, sf.3, sf.4)

 

                         


             Gerçekleştirilen Etkinlerimiz

 

Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü tarafından verilen “Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I)” dersini alan 2. Sınıf öğrencileri, dersin Sosyal Sorumluluk Ödevi kapsamında hazırladıkları ve anne karnından 6 yaşa kadar olan dönemde insan gelişimini konu alan bilgilendirme amaçlı posterleri, 6-7-8 Ocak 2014 tarihlerinde Fen-Edebiyat Fakültesi 1. Katında sergilediler. Öğrencilerimizden bazıları İngilizce olan orjinal ödevlerini sunarken, bazıları da ödevlerini daha fazla kişiyle paylaşabilmek için Türkçe olarak tekrar hazırladılar. Poster başlıkları arasında “Gebelikte Depresyon”, “Bebeklik ve Çocuklukta Bellek”, “Duygunun En Sansürsüz Zamanı: Çocuklardaki Duygusal Gelişim”, “Alkol ve Sigara Kullanan Gebe Bir Kadının Bebeğinin Gelişimi”, “Çocuk İstismarı ve İhmali”, “Down Sendromu”, “Bebeğin Ana Rahmindeki Gelişimi” ve “Erken Dil Gelişimini Destekleme” gibi konular yer almaktaydı.

                                                           

 

23 Aralık 2013, Pazartesi günü saat 09:30-10:45'de Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü "Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?" başlıklı konuşmasıyla Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri III'e katılmıştır.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 28-29 Kasım 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi'nde Bilim Kurulu Üyesi olarak ve 29 Kasım, Cuma günü saat 13:15'de düzenlenen "Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler" başlıklı oturumda Oturum Başkanı olarak yer almıştır. 

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 25 Kasım 2013 Pazartesi günü Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'de "İş Yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi" başlıklı seminerini gerçekleştirmiştir.
                                        

 

"Psikoloji Bölümü Seminerleri-14" 19 Kasım 2013, Salı günü Yrd.Doç.Dr. Yonca Toker tarafından verilen "Mesleki İlgi Envanterlerinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi" başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.

                           

 

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü , 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı"na katılmıştır. 

 

      2012-2013 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz

           2011-2012 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz