BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

Sayın veliler ve sevgili öğrenciler, 

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 yılında açılarak Türkiye’de Psikoloji alanında eğitim veren en yeni bölümlerden biri olarak faaliyetlerine başlamıştır. Amaçlarımız arasında, Çankaya Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna paralel olarak yenilikçi, dinamik ve bilimsel ahlaka uygun olarak yaratıcı çalışmalar üreten, bu çalışmalarda farklı disiplinlerle işbirliği ve paylaşım içerisinde olan, üretimlerini yalnızca akademik çevrelerle değil, toplumla da paylaşarak sosyal sorumluluk görevlerini mümkün olan en üst seviyede yerine getiren bir bölüm olmak öncelik taşımaktadır. Psikoloji biliminin farklı alanlarında yetkin bir eğitim ve öğretim sunabilmek amacıyla farklı alanlarda uzmanlıkları olan akademik kadromuzu ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek öğrencilerimize ilgi duydukları alt alanlarda farklı bakış açılarının bilimsel yaklaşımlarına yönelik olarak daha da kaliteli bir eğitim önerebilmek de en kısa zamanlı hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüzde sizleri aramızda görmek ve bu amaçlarımız doğrultusunda beraber ilerlemek dileğiyle...


Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü 

                                                                                                                                      Bölüm Başkanı

 

 

                                        

 

                 

       Duyurular:

 

                Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "Farklı Olan Değil Ayn(a) Olan Kazanır: Bir Yönetici Olarak Grup Prototipi Lider Olmak" başlıklı kitabı ODTU Yayıncılık tarafından basılmıştır. ODTU Yayıncılık websitesinden, Dost, Pelikan ve Palme kitapevlerinden temin edilebilir.

 

 

 

 


            
 Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "İşe Alım Süreçlerinde Etik" başlıklı yazısı İstihdamda 3İ (İşgücü-İşveren-İŞKUR) Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2012, sf. 90-93'de yer almaktadır. (sf.1, sf.2, sf.3, sf.4)

 

                         

2013-2014 Öğretim Yılı Etkinliklerimiz
              

Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü tarafından verilen “Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I)” dersini alan 2. Sınıf öğrencileri, dersin Sosyal Sorumluluk Ödevi kapsamında hazırladıkları ve anne karnından 6 yaşa kadar olan dönemde insan gelişimini konu alan bilgilendirme amaçlı posterleri, 6-7-8 Ocak 2014 tarihlerinde Fen-Edebiyat Fakültesi 1. Katında sergilediler. Öğrencilerimizden bazıları İngilizce olan orjinal ödevlerini sunarken, bazıları da ödevlerini daha fazla kişiyle paylaşabilmek için Türkçe olarak tekrar hazırladılar. Poster başlıkları arasında “Gebelikte Depresyon”, “Bebeklik ve Çocuklukta Bellek”, “Duygunun En Sansürsüz Zamanı: Çocuklardaki Duygusal Gelişim”, “Alkol ve Sigara Kullanan Gebe Bir Kadının Bebeğinin Gelişimi”, “Çocuk İstismarı ve İhmali”, “Down Sendromu”, “Bebeğin Ana Rahmindeki Gelişimi” ve “Erken Dil Gelişimini Destekleme” gibi konular yer almaktaydı.

                                                           

 

23 Aralık 2013, Pazartesi günü saat 09:30-10:45'de Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü "Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?" başlıklı konuşmasıyla Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri III'e katılmıştır.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 28-29 Kasım 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi'nde Bilim Kurulu Üyesi olarak ve 29 Kasım, Cuma günü saat 13:15'de düzenlenen "Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler" başlıklı oturumda Oturum Başkanı olarak yer almıştır. 

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 25 Kasım 2013 Pazartesi günü Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'de "İş Yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi" başlıklı seminerini gerçekleştirmiştir.
                                        

 

"Psikoloji Bölümü Seminerleri-14" 19 Kasım 2013, Salı günü Yrd.Doç.Dr. Yonca Toker tarafından verilen "Mesleki İlgi Envanterlerinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi" başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.

                           

 

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü , 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı"na katılmıştır. 

 

      2012-2013 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz

           2011-2012 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz