BÖLÜM BAŞKANI’NIN MESAJI

Sayın veliler ve sevgili öğrenciler, 

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2011 yılında açılarak Türkiye’de Psikoloji alanında eğitim veren en yeni bölümlerden biri olarak faaliyetlerine başlamıştır. Amaçlarımız arasında, Çankaya Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna paralel olarak yenilikçi, dinamik ve bilimsel ahlaka uygun olarak yaratıcı çalışmalar üreten, bu çalışmalarda farklı disiplinlerle işbirliği ve paylaşım içerisinde olan, üretimlerini yalnızca akademik çevrelerle değil, toplumla da paylaşarak sosyal sorumluluk görevlerini mümkün olan en üst seviyede yerine getiren bir bölüm olmak öncelik taşımaktadır. Psikoloji biliminin farklı alanlarında yetkin bir eğitim ve öğretim sunabilmek amacıyla farklı alanlarda uzmanlıkları olan akademik kadromuzu ilerleyen zamanlarda daha da genişleterek öğrencilerimize ilgi duydukları alt alanlarda farklı bakış açılarının bilimsel yaklaşımlarına yönelik olarak daha da kaliteli bir eğitim önerebilmek de en kısa zamanlı hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüzde sizleri aramızda görmek ve bu amaçlarımız doğrultusunda beraber ilerlemek dileğiyle...


Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü 

                                                                                                                                      Bölüm Başkanı

 

 

                                        

 

 


              

        

       2013-2014 Öğretim Yılı Etkinliklerimiz

      

Duyurular:

 Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Türkiye’de Değişen(ne)ler Var?: Babacan Liderlik Tercihini Yordayan Yeni Bireysel Özellikler” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak sunacaktır.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Yetişkinlerde BDT: Terapötik İttifak” başlıklı tek yazarlı araştırmasını sözlü olarak “Farklı Kuramsal Bakış Açılarından Terapötik İlişkinin Kavramsallaştırılması: Ortaklıklar ve Farklılıklar” başlıklı panelde sunacaktır.

 

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Zeynep Ateş, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Optimizmin Meme Kanseri ile İlişkisi” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştireceklerdir.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden Ecem Altan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Geriye Ket Vurmanın Sözel Listeler Arasındaki Zamana Bağlı Değişimi: Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştireceklerdir.

 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Tuğba Yılmaz ve bölümümüz 2. Sınıf öğrencilerinden İrem Derya Çağlayan, 9-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Merinos Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Hüsran/Stres Durumunun TırnaK Yemeye Etkisi: Deneysel Bir Çalışma” başlıklı araştırmalarının poster sunumunu gerçekleştireceklerdir. 


            Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ 07.02.2014 tarihinde ÜAK tarafından düzenlenen doçentlik sınavını başarıyla geçerek "ÜAK Doçenti" ünvanını kazanmıştır. 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, İtalya’nın Roma kentinde 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen The International Journal of Arts and Sciences Conference’a “Relationships between Personality, Religiosity, and Sexism Orientations and Preference for Paternalistic Leadership in Different Contexts” başlıklı ve tek yazarlı sunumu ile katılmıştır.

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 27 Nisan 2013 tarihinde İzmir, Özdere’de gerçekleşen ve uluslararası bir kongre olan 27. Avrupa Psikoloji Öğrencileri Kongresi’ne “Davetli Konuşmacı” olarak katılmış ve Emerging Leadership: Cultural and Cross-Cultural Approaches and Empirical Findings” başlıklı semineri ile üniversitemizi temsil etmiştir.

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, İtalya’nın Floransa kentinde 22-25 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen The International Journal of Arts and Sciences Conference’a “Changing Nature of Leadership and the Role of Followers’ Characteristics in Leadership: Cultural and Cross-Cultural Theories, Studies, and Empirical Findings” başlıklı ve tek yazarlı sunumu ile katılmıştır.

 

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, Ankara Üniversitesi tarafından 23-25 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenen 3. Psikoloji Günleri etkinliğinde “Davetli Konuşmacı” olarak “Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?” başlıklı semineri ile üniversitemizi temsil etmiştir. 

 

 

 
              ÖNEMLİ: YÖK Başkanlığının 18.06.2013 tarih ve 93601077-724.99-361 sayılı yazısında; Avrupa dil sertifika sınavına katılmak isteyen akademisyenlerin ve öğrencilerin,  http://dilsertifikalari.meb.gov.tr web sayfasında yer alan Sınav Talep Formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinize sunulur.

                Bölümümüz Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "Farklı Olan Değil Ayn(a) Olan Kazanır: Bir Yönetici Olarak Grup Prototipi Lider Olmak" başlıklı kitabı ODTU Yayıncılık tarafından basılmıştır. ODTU Yayıncılık websitesinden, Dost, Pelikan ve Palme kitapevlerinden temin edilebilir.

 


           
Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün 2011 tarihli doktora tezi "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılı Psikoloji Doktora Programı En İyi Tez Ödülü" ve "ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2012 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü" olmak üzere 2 ayrı ödüle layık görülmüştür. 

 

 Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü'nün "İşe Alım Süreçlerinde Etik" başlıklı yazısı İstihdamda 3İ (İşgücü-İşveren-İŞKUR) Sayı 7, Ekim-Kasım-Aralık 2012, sf. 90-93'de yer almaktadır. (sf.1, sf.2, sf.3, sf.4)

                         

                              

   

             Gerçekleştirilen Etkinlerimiz

Psikoloji Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü tarafından verilen “Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I)” dersini alan 2. Sınıf öğrencileri, dersin Sosyal Sorumluluk Ödevi kapsamında hazırladıkları ve anne karnından 6 yaşa kadar olan dönemde insan gelişimini konu alan bilgilendirme amaçlı posterleri, 6-7-8 Ocak 2014 tarihlerinde Fen-Edebiyat Fakültesi 1. Katında sergilediler. Öğrencilerimizden bazıları İngilizce olan orjinal ödevlerini sunarken, bazıları da ödevlerini daha fazla kişiyle paylaşabilmek için Türkçe olarak tekrar hazırladılar. Poster başlıkları arasında “Gebelikte Depresyon”, “Bebeklik ve Çocuklukta Bellek”, “Duygunun En Sansürsüz Zamanı: Çocuklardaki Duygusal Gelişim”, “Alkol ve Sigara Kullanan Gebe Bir Kadının Bebeğinin Gelişimi”, “Çocuk İstismarı ve İhmali”, “Down Sendromu”, “Bebeğin Ana Rahmindeki Gelişimi” ve “Erken Dil Gelişimini Destekleme” gibi konular yer almaktaydı.

                                                           

23 Aralık 2013, Pazartesi günü saat 09:30-10:45'de Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü "Liderlik/Yöneticilik Karmaşasında Zincirleme Araştırma Öyküleri: Kim, Kimi, Nasıl Yönetiyor?" başlıklı konuşmasıyla Ankara Üniversitesi Psikoloji Günleri III'e katılmıştır.

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 28-29 Kasım 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi'nde Bilim Kurulu Üyesi olarak ve 29 Kasım, Cuma günü saat 13:15'de düzenlenen "Kariyer Gelişim Sürecini Etkileyen Faktörler" başlıklı oturumda Oturum Başkanı olarak yer almıştır. 

Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ, Avrupa Birliği projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından düzenlenen Türk Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) Eğitimine Yönelik Planlama Toplantısı ve Planning Meeting for CMHC Training toplantısına 25-26 Kasım 2013 tarihleri arasında katılmıştır.

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, 25 Kasım 2013 Pazartesi günü Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs'de "İş Yaşamında Psikoloji Bilimi ve Psikologlar: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi" başlıklı seminerini gerçekleştirmiştir.
                                        

"Psikoloji Bölümü Seminerleri-14" 19 Kasım 2013, Salı günü Yrd.Doç.Dr. Yonca Toker tarafından verilen "Mesleki İlgi Envanterlerinin İş/Meslek Teori ve Veritabanları Çerçevesinde İyileştirilmesi" başlıklı seminer ile gerçekleştirilmiştir.

                           

18 Kasım 2013 tarihinde Çankaya Kaymakamlığı'na bağlı Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ tarafından "Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim" konulu seminer verilmiştir.

Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü , 7-8 Kasım 2013 tarihlerinde ÖSYM tarafından Ankara’da düzenlenen “Psikoloji Alanı Soru Hazırlama Çalıştayı"na katılmıştır. 

İspanya’nın Barcelona şehrinde 05-09 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen "26th European Congress of Neuropsychopharmacology" başlıklı kongrede Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ'un  “A Scale for the Assessment of Hyperfocusing in Attention Deficit and Hyperactivity Disorder”, "Psychometric Properties Of the Turkish Version Of Generalized Anxiety Disorder Severity Scale (GADSS) In A Sample Of Elderly Patients" ve “Sleep Disturbance in Patients with Alzheimer’s Disease” olmak üzere üç ayrı bildirisi yer almıştır.    

Bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ, 7-10 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen 20.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde "Evde ve Kurumda Yaşlı Bakımı" konulu panele panelist olarak katılmış ve “Demansta Bakımveren Yükü” konusunda konuşma yapmıştır.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      2012-2013 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz

           2011-2012 Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Etkinliklerimiz