×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

BİRİNCİ YIL
                                                        1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
PSY 101 Psikolojiye Giriş I M GEN 4 0 4 5
PSY 113 Araştırma Yöntemleri I M GEN 4 0 4 6
MATH 111 İktisat ve Sosyal Bilimler için Matematik I M 4 0 4 6
ENG 121 Akademik İngilizce I M 2 2 3 4
BIO 101 Biyolojiye Giriş M 3 0 3 5
TURK 101 Türkçe I M 2 0 2 3
ESR 103 Ethic İlkeler ve Sosyal Sorumluluk (Eşdeğerlik: ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk) M 1 0 1 1
Toplam: 7 Ders 20 2 21 30
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
PSY 102 Psikolojiye Giriş II M GEN 4 0 4 4
PSY 114 Araştırma Yöntemleri II (Eşdeğerlik: PSY 213 Araştırma Yöntemleri II) M GEN 4 0 4 5
SOC 102 Sosyolojiye Giriş M 3 0 3 5
PHIL 102 Felsefeye Giriş M 3 0 3 3
ECON 101 Ekonomiye Giriş M 3 0 3 6
ENG 122  Akademik İngilizce II M 2 2 3 4
TURK 102 Türkçe II M 2 0 2 3
Toplam: 7 Ders 21 2 22 30
İKİNCİ YIL
 3. Yarıyıl  4. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
PSY 215 Psikoloji için İstatistik I (Eşdeğerlik: PSY 116 Psikolojide İstatistik I) M GEN 3 2 4 6
PSY 221 Gelişim Psikolojisi I M DEVE 4 0 4 6
PSY 251 Sosyal Psikoloji I M SOC 4 0 4 6
PSY 243 Klinik Psikoloji I M CLIN 4 0 4 6
HIST 201 Atatürk İlke ve İnkilapları I M 2 0 2 3
ENG 221 İleri Yazma Becerileri M 2 0 2 3
 

Toplam: 6 Ders

19 2 20 30
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
PSY 216 Psikoloji için İstatistik II M GEN 3 2 4 6
PSY 222 Gelişim Psikolojisi II M DEVE 4 0 4 6
PSY 252 Sosyal Psikoloji II M SOC 4 0 4 6
PSY 282 Deneysel Psikoloji I: Algı (Eşdeğerlik: PSY 382 Deneysel Psikoloji II: Algı) M EXP 4 0 4 6
HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II M 2 0 2 3
ENG 222 İleri Sunum Becerileri M 2 0 2 3
Toplam: 6 Ders 19 2 20 30
ÜÇÜNCÜ YIL
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
Non-Dep. Elective Bölüm-dışı Seçmeli Ders E   3 0 3 5
PSY 331 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri M GEN 3 2 4 7
PSY 335 Kişilik Kuramları M CLIN 4 0 4 6
PSY 341 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi M I/O 4 0 4 6
PSY 381 Deneysel Psikoloji II: Öğrenme M EXP 4 0 4 6
Toplam: 5 Ders 18 2 19 30
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
Non-Dep. Elective Bölüm-dışı Seçmeli Ders E   3 0 3 5
PSY 342 Psikopatoloji M CLIN 4 0 4 6
PSY 346 Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Eşdeğerlik: PSY 246 Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri) M CLIN 4 0 4 6
PSY 388 Fizyolojik Psikoloji M COGN 4 0 4 7
Aşağıdaki üç dersten biri:
PSY 310 Psikolojik Değerlendirme E CLIN &  COG 3 0 3 6
PSY 322 Gelişimsel Psikopatoloji E CLIN &  DEVE 3 0 3 6
PSY 338 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi E SOC 3 0 3 6
Toplam: 5 Ders 18 0 18 30
DÖRDÜNCÜ YIL
7. Yarıyıl 8. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
Free Elective Serbest Seçmeli Ders E 3 0 3 3
Non-Dep. Elective Bölüm-dışı Seçmeli Ders E 3 0 3 5
PSY 411 Sağlık Psikolojisi M CLIN 4 0 4 6
PSY 405 Bilişsel Psikoloji M COGN 4 0 4 6
Aşağıdaki on üç dersten biri:
PSY 401 Kültürlerarası Psikoloji E SOC 3 0 3 5
PSY 403 Liderlik E I/O 3 0 3 5
PSY 409 Sosyal Psikolojide Seçme Konular E SOC 3 0 3 5
PSY 415 Trafik Psikolojisi E SOC 3 0 3 5
PSY 421 Düşünme ve Muhakeme E COGN 3 0 3 5
PSY 423 Klinik Psikolojide Bağımsız Araştırma E CLIN 3 0 3 5
PSY 425 Sosyal Psikoloji ve Endüstri Örgüt Psikolojisinde Bağımsız Araştırma E SOC 3 0 3 5
PSY427 Dikkat Psikolojisi E COG 3 0 3 5
PSY 429 Uykunun Bilimi E COG 3 0 3 5
PSY 441 Benlik Psikolojisi E SOC 3 0 3 5
PSY 471 Duygu E CLIN 3 0 3 5
PSY 481 Psikofarmakolojiye Giriş E CLIN 3 0 3 5
PSY 483 Oyun ve Kültür E CLIN 3 0 3 5
Total: 5 Courses 17 0 17 30
PSY 407 Yaz Stajı M 0 0 0 5
Ders Kodu Dersin Adı M/E Alanı Kredisi AKTS
Free Elective Serbest Seçmeli Ders E 3 0 3 3
Non-Dep. Elective Bölüm-dışı Seçmeli Ders E 3 0 3 3
Aşağıdaki on altı dersten üçü:
PSY 404 Kültürler arası Endüstri ve Örgüt Psikolojisi E I/O 4 0 4 8
PSY 406 Yakın İlişkiler E SOC 4 0 4 8
PSY 408 İnsan Belleği E COGN 4 0 4 8
PSY 410 Nöropsikolojik Testler E COGN 3 2 4 8
PSY 412 Grup içi ve Gruplar arası Psikoloji E SOC 4 0 4 8
PSY 414 Psikolojik Bozukluklarda Bilişsel İşlevlerdeki Bozulmalar E COGN 4 0 4 8
PSY 416 Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar E CLIN 4 0 4 8
PSY 444 Aile Terapisi Yaklaşımları E CLIN 4 0 4 8
 PSY 446  Yaşam Boyu Bağlanma E  DEVE  4 0 4 8
PSY 466 Temel Terapi Teknikleri E CLIN 4 0 4 8
PSY 470 Tutumlar ve Tutum Değiştirme E SOC 4 0 4 8
PSY 480 Psikoterapi Teorileri E CLIN 4 0 4 8
PSY 482 Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Seçme Konular E I/O 4 0 4 8
PSY 484 Klinik Psikolojide Seçme Konular E CLIN 4 0 4 8
PSY 486 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular E COG 4 0 4 8
PSY 488 Bilişsel Psikolojide Bağımsız Araştırma E COG 4 0 4 8
Total: 5 Courses 17/18 0/2 18 30

 

M = Mecburi (Must) / E = Seçmeli (Elective)

Alanlar: GEN = GENEL PSİKOLOJİ, SOC = SOSYAL, DEVE = GELİŞİM, I/O = ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT, COGN = BİLİŞSEL, EXP = DENEYSEL, CLIN = KLİNİK

 

Toplam Kredi = 240 AKTS

  • Serbest seçmeli dersler PES, THEA, MUS (açıldığı dönemlerde) kodlu pilates, tenis, basketbol, fotoğraf, resim, müzik gibi  dersleri kapsamaktadır. Bölüm-dışı seçmeli dersler ise CEC kodlu dersleri, yabancı dil derslerini (İtalyanca, Almanca vb.) ve çeşitli bölümlerin kendi öğrencileri dışında başka bölümlerin öğrencilerine de açtığı dersleri kapsamaktadır.
  • 6 bölüm-dışı seçmelisinin en fazla 2 tanesi serbest seçmeli olabilir.