×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Çift Anadal Müfredatı

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Türü
PSY101 Introduction to Psychology I (Psikolojiye Giriş I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY113 Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY102 Introduction to Psychology II (Psikolojiye Giriş II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY114 Research Methods II (Araştırma Yöntemleri II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY221 Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY251 Social Psychology I (Sosyal Psikoloji I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY243 Clinical Psychology I (Klinik Psikoloji I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY215 Statistics for Psychology I (Psikoloji için İstatistik I) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY216 Statistics for Psychology II (Psikoloji için İstatistik II) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY222 Developmental Psychology II (Gelişim Psikolojisi II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY252 Social Psychology II (Sosyal Psikoloji II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY282 Experimental Psychology I: Algı (Deneysel Psikoloji I: Algı) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY331 Testing and Measurement in Psychology (Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY335 Theories of Personality (Kişilik Kuramları) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY381 Experimental Psychology II: Learning (Deneysel Psikoloji I: Öğrenme) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY341 Industrial & Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY342 Psychopathology (Psikopatoloji) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY346 Clinical Psychology II: Observation and Interview Techniques (Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY388 Physiological Psychology (Fizyolojik Psikoloji) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY411 Health Psychology (Sağlık Psikolojisi) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY405 Cognitive Psychology (Bilişsel Psikoloji) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSYxxx* Departmental Elective (Bölüm İçi Seçmeli)  * Elective (Seçmeli)
  • Yukarıda belirtilen 21 (yirmi bir) zorunlu dersin ve bu derslere ek olarak seçilecek 1 (bir) seçmeli dersin toplam kredisinin en az 87 olması gerekmektedir.

* Bölüm İçi Seçmeli ders 4. sınıfın 1. döneminde (7. yarıyıl) veya 4. sınıfın 2. döneminde (8. yarıyıl) açılan derslerden biri olabilir.

  • Öğrenciler * işaretli dersleri bölüm tarafından açıldıkları durumda alabilirler.

 

Yandal Ders Programı

BİRİNCİ YIL / Birinci Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi
PSY101 Introduction to Psychology I (Psikolojiye Giriş I) 4 0 4
PSY113 Research Methods I  (Araştırma Yöntemleri I) 4 0 4

 

BİRİNCİ YIL / İkinci Yarıyıl

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi
PSY102 Introduction to Psychology II (Psikolojiye Giriş II) 4 0 4

 

İKİNCİ YIL / Üçüncü Yarıyıl 

  • Üçüncü Yarıyıl derslerinden biri seçmeli ders olarak seçilebilir
Ders Kodu Ders Adı Kredi
PSY215 Psikoloji için İstatistik I (Statistics for Psychology I) 3 2 4
VE
PSY251 Social Psychology I (Sosyal Psikoloji I) 4 0 4
VEYA
PSY243 Clinical Psychology I (Klinik Psikoloji I) 4 0 4
VEYA
PSY221 Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I) 4 0 4

 

İKİNCİ YIL / Dördüncü Yarıyıl 

  • Dördüncü Yarıyıl derslerinden yapacağı ders seçimi, bir önceki dönemde aldığı dersin (eğer alınan dersi Sosyal Psikoloji I veya Gelişim Psikolojisi I dersi ise) devamı niteliğinde bir tane ders seçimi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Kredi
(prerequisite PSY251) PSY252 (prerequisite Social Psychology I)  Social Psychology II (Sosyal Psikoloji II) 4 0 4
(prerequisite PSY221) PSY222 (prerequisite Developmental Psychology I) Developmental Psychology II (Gelişim Psikolojisi II) 4 0 4

 

ÜÇÜNCÜ YIL / Beşinci Yarıyıl

  •  Beşinci Yarıyıl derslerinden bir tanesi seçilmelidir.
Ders Kodu Ders Adı Kredi
PSY341 Industrial and Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) 4 0 4
PSY381 Experimental Psychology II: Learning (Deneysel Psikoloji II: Öğrenme) 4 0 4

 

ÜÇÜNCÜ YIL / Altıncı Yarıyıl

  • Altıncı Yarıyıl döneminde yapılan ders seçimi, üç önceki dönemde alınan dersin (eğer alınan ders Klinik Psikoloji I dersi ise) devamı niteliğinde olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Kredi
(prerequisite PSY243) PSY346 (prerequisite Clinical Psychology I) Clinical Psychology II: Observation and Interview Techniques (Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri) 4 0 4
  • Toplam 7 ders / 28 Kredi