×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM
 • Temel kavramsal bilgiler üzerine ileri düzey bir birikime sahip olmak ve bu bilgilerin sosyal ve davranışsal bilimler bağlamındaki uygulamalarını değerlendirebilmek.
 • Toplumlar arası ilişkilerin prensiplerine dair temel bir bilgi birikimine sahip olmak.
 • Alanla ilgili kavramsal bilgileri analiz edebilmek ve bu bilgilerin uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilmek.
 • Sosyal ve davranışsal bilim alanlarındaki özgün içeriklere yazılı ve görsel kaynaklar aracılığı ile ulaşabilmek.
 • Teknolojik yöntemler kullanılarak işlenen verilerden bilgiler elde edebilmek ve bu bilgileri sonrasında teknolojik ekipmanlar yardımı ile sunabilmek
 • Alanın alt dalları ve sosyal bilimlerin diğer alanları ile temas halinde olarak disiplinlerarası çıkarımlar ve analizler yapabilmek.
 • Alandaki uygulamalar esnasında beklenmedik ve karmaşık problemler ile yüzleşildiğinde, bu problemleri çözebilmek adına hem bir ekip elemanı hem de bireysel olarak sorumluluk alabilmek.
 • Alanda kazanılan bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşım ile değerlendirebilmek.
 • Hayat boyu öğrenim ve sorgulama üzerine bir farkındalık kazanmak.
 • İnsanları ve enstitüleri bilgilendirmek, alanda karşılaşılabilecek problemlere dair fikir alışverişinde bulunmak.
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile içinde bulunulan sosyal çevre için projeler ve aktiviteler organize etmek ve bunları uygulamak.
 • Alandaki gelişmeleri takip etmek ve bu konularda alandaki diğer kişilerle (en az Avrupa Dil Portfolyosu B1 seviyesinde olmak üzere) yabancı bir dil kullanarak iletişim içerisinde olmak.
 • Veri toplama, yorumlama, uygulama ve bildirme aşamalarını kültürel, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak denetlemek.
 • Sosyal haklar ve adalet, kültürel değerler, çevrenin korunması, işçi sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bir bilince sahip olmak
 • Değişime ve yeniliğe karşı açık olmak.