×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Programın somut amacı; Psikoloji ve ilgili alanlarında çalıştığı zaman bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen; bilimsel düşünme, analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandıran; özgün araştırma yapabilen; evrensel boyutta bilgi üretebilen ve bilgi üretimi ve uygulama süreçlerinde bilimsel etik kurallarına uyan; ürettiği bilimsel bilgileri uygulamaya aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve ilgili alanlarda çalışan bilim insanları ile etkin olarak paylaşabilen, ülkemizin psikoloji alanındaki bilimsel ve uygulama birikimine katkıda bulunan; hem bilimsel eğitim alanında hem de uygulamada başarılı olan Çankaya Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş çağdaş Psikoloji lisans mezunları ve akademisyenler yetiştirmektir. Ayrıca, Psikoloji alanına ilgi duyan ancak ilgi ve bilgi düzeyleri sınırlılık gösteren diğer bölümlerin öğrencilerine de Psikoloji’nin temel alanları, kuramsal altyapısı, ilkeleri ile araştırma ve uygulama yöntemleri konularında genel bilgi ve becerilerini geliştirmelerinde kılavuz olacak dersler verilmesi amaçlanmaktadır.

Program, öğrencilere analitik düşünme becerileri geliştirebilecek, psikoloji biliminin temel konu, yöntem, yaklaşım ve uygulamaları konusunda güçlü bir altyapı sağlayabilecek şekilde tasarlanmıştır.Eğitim boyunca öğrencilerin iş birliği içinde, aktif ve üretken yetişmesi için psikiyatri, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, felsefe, işletme ve bilişsel nörobilim gibi farklı alanlarla işbirliği içerisinde araştırma projelerine katılmalarının sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu sayede ülke için önem arz eden konulara yönelik olarak bilimsel bilgi geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğrencilerimiz psikolojinin temel alt alanları olan klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, deneysel ve bilişsel psikoloji derslerinin yanında, felsefe, sosyoloji, matematik, iktisat gibi farklı alanların giriş düzeyindeki derslerini de zorunlu ders olarak almaktadırlar. Bunların yanı sıra, programımız psikoloji alanında son yıllarda önem kazanan sağlık psikolojisi ve trafik psikolojisi gibi çeşitli alt alan derslerini de içererek öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmaktadır.  Programımızdaki ders içerikleri teorik bilgileri kapsamakla birlikte, psikoloji bilimine dair etik ve mesleki unsurlar da ilgili dersler de sıklıkla vurgulanmaktadır. 3. Sınıfın ikinci döneminden itibaren ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alt alana dair bölümiçi seçmeli derslerini almaya başlayan öğrencilerimiz, 3. Sınıfı bitirmelerini takip eden yaz döneminde psikolojinin 5 temel alt alanından kendi seçtikleri bir alanda zorunlu staj yapmaktadırlar. Stajları sırasında öğrencilerimize seçtikleri alt alanda uzman olan öğretim elemanlarımız “staj danışmanı” olarak atanmakta ve onlara rehberlik etmektedirler. Aynı zamanda, “Gözlem ve Görüşme Teknikleri” ve “Nöropsikolojik Testler” gibi dersler teori ve uygulama birleştirilerek Psikoloji Laboratuvarında işlenmektedir ve öğrenciler öğrendiklerini pratiğe dökme şansı bulabilmektedirler. Öğrencilerimiz özellikle 4. Sınıfta kendilerine geniş bir yelpazede sunulan ve psikolojinin tüm alt alanlarını içeren bölümiçi seçmeli derslerle kendilerini mezuniyet sonrasında çalışacakları iş alanına ve/veya yüksek lisans sürecine son derece etkin bir şekilde hazırlamaktadırlar. Ayrıca,  öğrencilerimiz hem aldıkları dersler kapsamında hem de öğrenci asistanlığı kadrosunda çalışmak suretiyle, öğretim üyelerinin rehberliğinde bilimsel yayın yapma ve yürüttükleri bilimsel araştırmalarla uluslararası ve/veya ulusal kongre ve konferanslara katılma şansı bulmaktadırlar. Bununla birlikte, lisans eğitimlerini İngilizce olarak tamamlayan öğrencilerimiz, hem lisans sırasında Erasmus ve Staj Değişim programlarında yer almakta, hem de yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabul alma konusunda başarılı olmaktadırlar.