Ders Kodu Ders Adı Kredi Türü
PSY101 Introduction to Psychology I (Psikolojiye Giriş I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY113 Research Methods I (Araştırma Yöntemleri I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY102 Introduction to Psychology II (Psikolojiye Giriş II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY114 Research Methods II (Araştırma Yöntemleri II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY221 Developmental Psychology I (Gelişim Psikolojisi I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY251 Social Psychology I (Sosyal Psikoloji I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY243 Clinical Psychology I (Klinik Psikoloji I) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY215 Statistics for Psychology I (Psikoloji için İstatistik I) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY216 Statistics for Psychology II (Psikoloji için İstatistik II) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY222 Developmental Psychology II (Gelişim Psikolojisi II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY252 Social Psychology II (Sosyal Psikoloji II) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY282 Experimental Psychology I: Algı (Deneysel Psikoloji I: Algı) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY331 Testing and Measurement in Psychology (Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme) 3 2 4 Must (Zorunlu)
PSY335 Theories of Personality (Kişilik Kuramları) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY381 Experimental Psychology II: Learning (Deneysel Psikoloji I: Öğrenme) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY341 Industrial & Organizational Psychology (Endüstri ve Örgüt Psikolojisi) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY342 Psychopathology (Psikopatoloji) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY346 Clinical Psychology II: Observation and Interview Techniques (Klinik Psikoloji II: Gözlem ve Görüşme Teknikleri) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY411 Health Psychology (Sağlık Psikolojisi) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSY405 Cognitive Psychology (Bilişsel Psikoloji) 4 0 4 Must (Zorunlu)
PSYxxx* Departmental Elective (Bölüm İçi Seçmeli) 3 0 3 Elective (Seçmeli)
PSYxxx* Departmental Elective (Bölüm İçi Seçmeli)  * Elective (Seçmeli)
  • Yukarıda belirtilen 20 zorunlu ders ile birlikte seçilecek olan diğer derslerin toplam kredisinin en az 87 olması gerekmektedir.

* Bölüm İçi Seçmeli derslerinden biri 4. sınıfın 1. döneminde (7. Yarıyıl), diğeri 4. sınıfın 2. döneminde (8.Yarıyıl) açılan derslerden biri VEYA alınan her iki seçmeli ders 4. sınıfın 2. döneminde açılan derslerden olmalıdır. 8. Yarıyılda açılan derslerin kredisi farklılık göstermektedir.

 

  • Öğrenciler * işaretli dersleri bölüm tarafından açıldıkları durumda alabilirler.