×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LABORATUVARI

 

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı (PsychayaLab) Psikoloji Bölümü çatısı altında, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın sağladığı finansal destekle kurulmuştur. Bilişsel ve klinik olmak üzere PsychayaLab’ta iki farklı alt alanda çalışmalar yürütülmektedir.

 

BİLİŞSEL AMAÇLI KULLANIMI

 

Bilişsel Psikoloji alanındaki araştırmalarda, uyarıcılar bir bilgisayar aracılığıyla sunulur ve davranışsal data (tepkiler ve tepki süresi) kaydedilir. Uyarıcıların katılımcılara sunulması ve katılımcılardan elde edilen tepkilerin kaydedilmesi için E-prime deneysel paket programı ve SuperLab programı laboratuvarımızda kullanılır. E-prime ya da SuperLab aracılığıyla ayrıca tepki cihazının ilgili tuşlarına basarak katılımcılar seçimlerini yapar.

 Uyarıcı olarak kelime ya da resimlerle çalışmalar yürütülmektedir. Uyarıcıları seçmek için kullanılan veritabanları aşağıdaki gibidir:

 

Resim Veritabanı

Lang, P.J., Bradley, M.M. and Cuthbert, B.N. (2008). International affective picture system (IAPS): Affective ratings of pictures and instruction manual. Technical Report A-8. University of Florida, Gainesville, FL.

 

Türkçe Kelime Veritabanları

Tekcan, A. İ. ve Göz, İ. (2005). Türkçe Kelime Normları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

 

Gökçay, D. ve Smith, M. A. (2011). TÜDADEN: Türkçe’de Duygusal ve Anlamsal Değerlendirmeli Norm Veri Tabanı. Bilgi işleyen makine olarak beyin. Ed: Haluk Bingöl. Pan Yayıncılık: İstanbul.

 

Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

 

Bölümümüz derslerinden PSY331-Testing and Measurement in Psychology ve PSY410-Neuropsychological Tests kapsamında ve lab çalışmalarında kullanılmak üzere Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM), IOWA Kumar Testi (bilgisayar versiyonu), Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi B Formu (GİSD-B), Stroop Testi TBAG formu vardır. Ayrıca, çalışmalara katılan sağlıklı genç ve yaşlı yetişkinleri belirlemek amacıyla kullanılan tarama testleri mevcuttur.

 

  1. Raven Standart Progresif Matrisler Testi. Raven, J. C., Court, J. H. ve Raven J., 1992; Karakaş ve ark., 2006.
  2. IOWA Kumar Testi. Bechara, A. (2007). Iowa gambling task (IGT) professional manual. Lutz: Psychological Assessment Resources.
  3. Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi- Yetişkin Formu: GİSD-B.Koppitz, 1977; Karakaş ve Yalın, 1995.
  4. Stroop Testi TBAG Formu. Stroop, 1935; Karakaş ve ark., 1999.
  5. Standardize Mini Mental Test. Folstein, Folstein ve McHugh,1975; Güngen ve ark., 2002
  6. Geriatrik Depresyon Ölçeği. Scheikh ve Yesavage, 1986; Ertan ve Eker, 2000.
  7. İşlevsel Faaliyetler Anketi. Pfeffer ve ark., 1982; Selekler ve Cangöz,2004.
  8. Beck Depresyon Envanteri. Beck,1961; Hisli, 1988.