×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Üniversitemiz Senatosu’nun 26 Mayıs 2021 tarih ve 2021/10-02 sayılı kararı ile;

“Yaşanan COVID-19 salgını dolayısıyla, müfredatlarında zorunlu staj dersi olan bölüm öğrencilerinin stajlarını yapmasında, 2020-2021 akademik yılı yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hususların göz önüne alınmasına” karar verilmiştir.

A- Mezuniyet aşamasında olan öğrenciler:
i) Bu durumdaki öğrenciler; koruyucu önlemler alarak yüz yüze işyerlerinde staj yapabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları bölümlerin uygun bulmaları halinde, stajlarını kısmen veya tamamen dijital imkanlarla işyerlerinde uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilirler.
ii) Söz konusu öğrencilerin staj işyeri bulamamaları durumunda ise öğrencilerin kayıtlı oldukları bölümlerin uygun bulmaları halinde, bölümler öğrencilere yaz okulunda staj dersi açarak, simülasyon eğitimi, proje, ödev, vaka analizi vb. yöntemler yoluyla ve dijital imkanlar kullanılarak, öğrencilerin stajlarını tamamlamalarını sağlayabilirler.
B- Mezuniyet aşamasında olmayan öğrenciler:
Bu durumdaki öğrenciler; koruyucu önlemler alarak yüz yüze işyerlerinde staj yapabilecekleri gibi, kayıtlı oldukları bölümlerin uygun bulmaları halinde, stajlarını kısmen veya tamamen dijital imkanlarla işyerlerinde uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilirler.